Nejnovější informace

 • Projekt Integrita naplnil své cíle a skončil. Děkujeme vám, že jste využili příležitostí, které vám nabídl. Připravili jsme pro vás ročenku, kterou si můžete stáhnout.

  Stáhnout ročenku »

 • Na jaře 2014 je v rámci projektu největší ruch okolo klíčových aktivit označených sudou číslovkou - 2, 4, 6. V rámci nich běží řada stáží, jejichž výstupy jsou přenos poznatků, zajímavé odborné práce a především vytvoření mezinárodní sítě pracovníků v oblasti integrity povrchu.

  Získat bližší informace »

 • Víte, že na těchto stránkách máte po konání jednotlivých vzdělávacích akcí vždy možnost shlédnout záznamy z přednášek a stáhnout si podklady, které na těchto přednáškách byly promítány?

  Shlédnout videa »
  Stáhnout sborníky »

 • 7. listopadu 2012 proběhne na půdě Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni 2. seminář projektu Integrita. Dozvíte se vše, co chcete a potřebujete vědět ohledně možností a samotného průběhu stáží pro úspěšnou realizaci kvalifikačních prací.

  Dozvědět se více »

 • 15.-19. října 2012 se uskuteční 1. podzimní škola povrchového inženýrství projektu Integrita. Tématem je integrita povrchu. Na těchto stránkách je možné potvrdit svoji účast.

  Dozvědět se více »

 • Nabízíme příležitost studentům doktorského a navazujího magisterského studia zapojit se do řešení tématu Aplikace progresivních vrstev na řezné nástroje s důrazem na integritu obrobeného povrchu i řezné hrany.

  Získat bližší informace »

 • 29. února 2012 proběhl na půdě Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni 1. seminář projektu Integrita. Účastnili se ho studenti, akademičtí pracovníci a významní zástupci partnerských organizací.

  Zobrazit fotogalerii »

 • Rozbíhající se projekt Integrita nabízí studentům i akademickým a odborným pracovníkům významné příležitosti pro osobní růst ve velmi aktuální oblasti povrchového inženýrství – integritě povrchu.

  Získat bližší informace »

 • Byla spuštěna internetová prezentace projektu Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního trendu povrchového inženýrství – integrity povrchu.

  Dozvědět se více »

 • 6. prosince 2011 proběhl na půdě Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni 1. workshop projektu Integrita. Účastnili se ho studenti, akademičtí pracovníci a významní zástupci partnerských organizací.

  Zobrazit fotogalerii »