Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
http://www.msmt.cz/

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni
http://www.zcu.cz/

Evropský sociální fond

Evropský sociální fond, ESF v ČR
http://www.esfcr.cz/

Legislativa ZČU

Vnitřní předpisy a vnitřní normy ZČU
http://www.zcu.cz/pracoviste/olp/legislativa.html

Směrnice pro čerpání per diems