Zařazení projektu

Číslo operačního programuCZ.1.07
Název operačního programuOP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy7.2
Název prioritní osyTerciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo oblasti podpory7.2.3
Název oblasti podporyLidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Název projektuSystém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního trendu povrchového inženýrství – integrity povrchu
Zkrácený název projektuIntegrita

Partneři projektu

Technická univerzita v Liberci

Hofmeister s.r.o.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Časové a finanční vymezení projektu

Datum zahájení projektu1.11.2011
Předpokládané datum ukončení projektu31.10.2014
Předpokládaná doba trvání projektu36 měsíců
Celkové náklady projektu38 131 635,30 Kč