Bližší informace o projektu

 • Klíčové aktivity

  1. Definice a specifikace požadavků v oblasti integrity povrchu a povrchového inženýrství
  2. Implementace odborných poznatků získaných v rámci zahraniční personální mobility akademických a vědecko-výzkumných pracovníků
  3. Mezinárodní podzimní škola povrchového inženýrství
  4. Zvýšení uplatnitelnosti vědeckých výsledků a vědecké prestiže u vysokoškolských studentů
  5. Příprava vědecké báze pro tvorbu mezinárodního týmu v oblasti klíčové aktivity povrchové integrity
  6. Tvorba mezinárodního týmu v klíčové oblasti povrchové integrity

  Celý text »

 • Cíle projektu

  • Cíle projektu
  • Cílová skupina
  • Přínos projektu

  Celý text »