Zveme Vás

Dovolujeme si Vás pozvat na 5. workshop projektu na téma Vlastnosti a úpravy povrchů.

Workshop se koná na TUL v Liberci a ZČU v Plzni a bude přinášen živě na VŠB-TU Ostrava.

Prosím potvrďte svoji účast prostřednictvím formuláře vpravo.

Kdy a kde se akce uskuteční

Datum Místo Místnost
10.12.2013 Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2/
/ZČU v Plzni, Fakulta strojní, Univerzitní 22, Plzeň
F234/
/UV116

Časový harmonogram akce

10:00 Mechanické vlastnosti povrchů a jejich zkoušení
prof. Ing. Ladislav Pešek, CSc.
11:00 Laserové úpravy povrchů
Ing. Pavla Fišerová
13:00 Úpravy povrchů biomateriálů
prof. dr hab. Stanislaw Mitura

Potvrzení účasti

 

Pozvánka ke stažení